บ้าน กาแฟ แกลเลอรี่: Cafe’ Chicco Doro Nongkhai

ร้านกาแฟคิดโค โดโร่ หนองคาย

Advertisements

Court House in Nakhon Ratchasima.

Court House in Nakhon Ratchasima . “บ้าน Court House ถูกออกแบบให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบ้านหลังเก่าของครอบครัวเดิมกับบ้านหลังใหม่ โดยการเก็บลักษณะวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยแบบเดิมและวิถีชีวิตของครอบครัวใหม่ที่ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน “Court” สวนกลางบ้านในฐานะที่เป็นทั้งตัวแทนของ “ชาน” บ้านอเนกประสงค์จึงเป็นพื้นที่พิเศษที่เชื่อมโยงทั้งบ้านเก่าและใหม่ พื้นที่ใช้สอยของวิถีชีวิตบ้านหลังเก่าเชื่อมกับพื้นที่ใช้สอยในแบบสมัยใหม่ และเก็บยุ้งข้าวเดิมไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านใหม่เพื่อเก็บรักษาความทรงจำของพื้นที่เก่าในบ้านหลังใหม่เข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการออกแบบบ้านที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่แสดงออกถึงการอยู่อาศัยที่ทันสมัยบนพื้นที่และวิถีชีวิตเดิมเข้าด้วยกัน” The design of Court House tried to merge architecture and garden, to produce a new place in the village. The old memorial

Court House in Nakhon Ratchasima.

Court House in Nakhon Ratchasima . “บ้าน Court House ถูกออกแบบให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างบ้านหลังเก่าของครอบครัวเดิมกับบ้านหลังใหม่ โดยการเก็บลักษณะวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยแบบเดิมและวิถีชีวิตของครอบครัวใหม่ที่ทั้งสองมาอยู่ร่วมกัน “Court” สวนกลางบ้านในฐานะที่เป็นทั้งตัวแทนของ “ชาน” บ้านอเนกประสงค์จึงเป็นพื้นที่พิเศษที่เชื่อมโยงทั้งบ้านเก่าและใหม่ พื้นที่ใช้สอยของวิถีชีวิตบ้านหลังเก่าเชื่อมกับพื้นที่ใช้สอยในแบบสมัยใหม่ และเก็บยุ้งข้าวเดิมไว้เป็นส่วนหนึ่งของตัวบ้านใหม่เพื่อเก็บรักษาความทรงจำของพื้นที่เก่าในบ้านหลังใหม่เข้าด้วยกัน จึงเป็นที่มาของการออกแบบบ้านที่มีความเป็นสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่แสดงออกถึงการอยู่อาศัยที่ทันสมัยบนพื้นที่และวิถีชีวิตเดิมเข้าด้วยกัน” The design of Court House tried to merge architecture and garden, to produce a new place in the village. The old memorial

Sermon Hall: ศาลาการเปรียญ

Sermon Hall: ศาลาการเปรียญ วัดป่ารวมธรรม อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี “Modern Era Buddhist Sermon Hall is rising at WAT PHA RUAM DHARMA” Located on the forest temple in the small village, Wat Pha Ruam Dharma, Udontani, with its wooden roof and old Isan Isosceles’ symbolic

Sermon Hall: ศาลาการเปรียญ

Sermon Hall: ศาลาการเปรียญ วัดป่ารวมธรรม อ. เพ็ญ จ. อุดรธานี “Modern Era Buddhist Sermon Hall is rising at WAT PHA RUAM DHARMA” Located on the forest temple in the small village, Wat Pha Ruam Dharma, Udontani, with its wooden roof and old Isan Isosceles’ symbolic

Office Building in Vientiane, Laos

Showroom & Office Building for Agricultural Machinery Connect between agricultural way and modern life. The image of building expresses to local pattern while the space and from is modern style in Vientiane, Laos.

Office Building in Vientiane, Laos

Showroom & Office Building for Agricultural Machinery Connect between agricultural way and modern life. The image of building expresses to local pattern while the space and from is modern style in Vientiane, Laos.

Sharing Pavillion, Bangkok

The combination of building and opening form, connected to upper level by bridge, also facilitates airflow in Thai humid climate. ” The Bridge: สะพานเป็นตัวเชื่อมธรรมชาติเข้าสู่บ้านและ Pavilion ลอยน้ำก็เชื่อมบ้านเข้ากับธรรมชาติ”

Sharing Pavillion, Bangkok

The combination of building and opening form, connected to upper level by bridge, also facilitates airflow in Thai humid climate. ” The Bridge: สะพานเป็นตัวเชื่อมธรรมชาติเข้าสู่บ้านและ Pavilion ลอยน้ำก็เชื่อมบ้านเข้ากับธรรมชาติ”

Car Plaza, Bangkok

  Car Plaza The building is situated on Vibhavadi Rangsit Road. The building geometry is resulting from the geometry of super car. Every edge or slope on the building could be found in its speediness, dynamical topography. In between of

Car Plaza, Bangkok

  Car Plaza The building is situated on Vibhavadi Rangsit Road. The building geometry is resulting from the geometry of super car. Every edge or slope on the building could be found in its speediness, dynamical topography. In between of

RMUTI ENGINEERING WORKSHOP, Nakhon Ratchasima 

RMUTI ENGINEERING WORKSHOP @ FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE, NAKHON RATCHASIMA, 2015 The programme of the project has two main points. One is being with existing shape and outline, the other is available space for machineries. The machinery became the

RMUTI ENGINEERING WORKSHOP, Nakhon Ratchasima 

RMUTI ENGINEERING WORKSHOP @ FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE, NAKHON RATCHASIMA, 2015 The programme of the project has two main points. One is being with existing shape and outline, the other is available space for machineries. The machinery became the

Ginger House, Nonthaburi

GINGER HOUSE White and Green Color in a Contemporary Thai House LOCATION: Pagkerd, Nonthaburi, Thailand PROJECT STATUS: construction CLIENT: private house

Ginger House, Nonthaburi

GINGER HOUSE White and Green Color in a Contemporary Thai House LOCATION: Pagkerd, Nonthaburi, Thailand PROJECT STATUS: construction CLIENT: private house

Peaceful House, Chonburi

Peaceful House Ang Sila, Chon Buri “Peaceful Parent, Happy Child. Home is where the heart is.” “Peaceful” the word comes from Buddhist principle which became as the main point of the design. There are characteristics of man and woman and

Peaceful House, Chonburi

Peaceful House Ang Sila, Chon Buri “Peaceful Parent, Happy Child. Home is where the heart is.” “Peaceful” the word comes from Buddhist principle which became as the main point of the design. There are characteristics of man and woman and